Kantoor

Clijmans Advocaten staat voor derde generatie advocatuur (advocaten sinds 1943), een kantoor dat traditionele waarden verzoent met de moderne ontwikkelingen, die zij op de voet volgt en implementeert. Vandaar dat de modernste communicatietechnologieën en de nieuwste software (cloudcomputing via Kleos van Wolters Kluwer, uitgebreide juridische databanken zoals JURA en JURISQUARE, performante office 365 accounts) worden gehanteerd in het dossierbeheer en de relaties met de cliënten, tegenstrevers, rechtbanken en derden.  Vandaar ook dat persoonlijke service, snelle responstijden en permanente bereikbaarheid voorop staan. Doch, daarom ook dat deontologie, wetenschappelijk denken, verzorgde houding en taal, méértaligheid, respect voor de magistratuur etc… nog steeds kernwaarden zijn voor de advocaten bij Clijmans Advocaten. En daarom ook dat Clijmans Advocaten beschikt over een uitgebreide, nog steeds geactualiseerde, meertalige, papieren bibliotheek om echt op maat van de voorliggende casus te kunnen werken.

Clijmans Advocaten wenst zijn cliënteel een optimale dienstverlening te verstrekken.  Om dit perfect te laten verlopen, wordt gestreefd naar een lange termijnrelatie met het cliënteel.

Ervaring heeft inderdaad geleerd dat dergelijk engagement borg staat voor snelle, praktijkgerichte en concreet bruikbare adviezen, zijnde de eerste invalshoek van het kantoor.

Clijmans Advocaten staat aldus in voor een pro-actief en geïntegreerde probleemaanpak gericht op effectieve, praktijkgerichte oplossingen, waarbij gestreefd wordt naar een hoog kwalitatief niveau.

Hoewel Clijmans Advocaten hierbij o.m. via het actief uitwerken van minnelijke regelingen alles in het werk tracht te stellen om kostelijke en tijdrovende procedures te vermijden, maken dergelijke procedures nochtans tevens deel uit van de dagdagelijkse juridische realiteit.

Clijmans Advocaten staat voor:

“Geschil vermijdend denken middels de opmaak van goede contracten en evenwichtige schikkingen, doch geding beslissend handelen bij doorgedreven conflict voor de rechtbank dusdanig dat procesduur en –kosten worden beperkt.”

Vakgebieden

Clijmans Advocaten heeft vandaag een vestiging in Antwerpen-centrum en de Voorkempen (‘s-Gravenwezel) en is actief in de volgende sectoren van het recht:

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Nationaal en internationaal handelsrecht
  • Transportrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Arbitrage
  • Inning van schuldvorderingen

Het buitenland

Clijmans Advocaten‎ beschikt over een internationaal netwerk van correspondenten in o.a. Parijs, Rouen, Nantes, Marseille, Rotterdam, Montreal, Quebec, Washington DC, Keulen, Hamburg, Milaan en Rome.

Deze website gebruikt afbeeldingen van het gerechtsgebouw van Antwerpen.
Ontwerper: TV RRP/VK/OAP, © Regie der Gebouwen